BannerCÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI SỐ CD GROUP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI SỐ CD GROUP VIỆT NAM

NTD đã được xác thực
  • Loại hình công ty: Start Up

  • Quy mô: 11-50 nhân viên

  • Website: cdgroup.vn

  • Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7